Archiwum aktualności

Informacja o zmianie cen 2020

Informujemy o konieczności dokonania korekt w naszym informatorze cenowym. Zmiana podyktowana jest znacznym wzrostem kosztów surowców od początku tego roku oraz stale rosnącymi kosztami pracy jak również wzrostem cen energii elektrycznej.

Nowe ceny dotyczą wybranych produktów i obowiązują od 2. marca 2020.

Wszystkie nowe ceny zostaną przedstawione w Informatorze cenowym 2020, który jest już w trakcie opracowania.

Powrót do góry