MITECH RIS – POWLOKA MASKUJĄCA PĘKNIĘCIA

  • przykrywa stabilne rysy skurczowe
  • zachowuje wysoką paroprzepuszczalność
  • stabilizuje chłonność i przyczepność podłoża
  • system renowacji starego budownictwa
Silnie wiąże z podłożem
Do nakładania pędzlem
Maskuje drobne pęknięcia
Paroprzepuszczalny
Powrót do góry