MITECH M-15 posadzka cementowa

  • wytrzymałość na ściskanie 30 MPa
  • kategoria C30
  • niski skurcz
Przechowywać w suchym miejscu
Zgodność z normą PN-EN 998-2
Powrót do góry