GRUNTY

Grunt pod tynki cementowo-wapienne

Profesjonalny grunt pod tynki i farby od firmy MITECH

W ramach poniższej oferty oddajemy do Państwa dyspozycji szeroki i mocno zróżnicowany wachlarz preparatów gruntujących. Do najistotniejszych właściwości, którymi cechuje się grunt pod tynki i farby naszej produkcji zaliczyć należy przede wszystkim silnią redukcję i ujednolicanie chłonności podłoża oraz zmniejszanie jego pylistości, przy jednoczesnej istotnej poprawie przyczepności. Ponadto ogólną zaletą naszego asortymentu jest również jego kompleksowość.

Czytaj więcej

W zależności od konkretnej odmiany nasze grunty mogą być stosowane w bezspoinowych systemach ociepleń pod tynki:

– akrylowe, mineralne i mozaikowe – MITECH FX,

– silikatowe – MITECH GSK,

– siloksanowe – MITECH GSL,

– silikonowe – MITECH GSI.

Oprócz tego w ofercie posiadamy także m.in. grunty pod tynki cementowo-wapienne: głęboko penetrujący MITECH MG i sczepny MITECH BETONGRUNT oraz specjalistyczne odmiany egalizujący MITECH FOX, wypełniający rysy skurczowe MITECH RIS oraz przeznaczone elewacyjnym farbom:

– akrylowym – MITECH FX-W,

– silikatowym – MITECH GSK-W i MITECH GSK-G,

– siloksanowym – MITECH GSL-W,

– silikonowym – MITECH GSI-W oraz MITECH GSI-G.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami asortymentu, a w przypadku pytań lub chęci uzyskania pomocy w wyborze zachęcamy też do kontaktu z naszym personelem doradczym. Z przyjemnością pomożemy Państwu odnaleźć precyzyjnie dopasowany do Państwa potrzeb grunt pod tynk cementowo-wapienny lub pod dowolne inne ze wspomnianych wcześniej podłoży.

MITECH FX preparat gruntujący pod tynki akrylowe, mineralne i mozaikowe

Preparat gruntujący MITECH FX przeznaczony do gruntowania podłoży przed nakładaniem tynków akrylowych, mineralnych i mozaikowych oraz farb akrylowych na zewnątrz lub wewnątrz budynków. Stosuje się go do gruntowania warstwy zbrojonej w systemach ociepleń marki MITECH oraz różnego rodzaju podłoży takich jak: powierzchnie betonowe, tynki cementowe i cementowo-wapienne, płyty gipsowe, gipsowo-kartonowe i paździerzowe. Preparat zmniejsza i ujednolica chłonność…

MITECH GSK preparat gruntujący pod tynki silikatowe

Silikatowy preparat gruntujący MITECH GSK przeznaczony do gruntowania podłoży przed nałożeniem tynków silikatowych oraz farb silikatowych na zewnątrz budynków. Stosuje się go do gruntowania warstwy zbrojonej w systemach ociepleń marki MITECH oraz różnego rodzaju podłoży takich jak: powierzchnie betonowe, tynki cementowe i cementowo-wapienne, płyty gipsowe, gipsowo-kartonowe i paździerzowe. Preparat zmniejsza i ujednolica chłonność oraz redukuje…

MITECH GSL preparat gruntujący pod tynki siloksanowe

Siloksanowy preparat gruntujący MITECH GSL przeznaczony do gruntowania podłoży przed nakładaniem tynków siloksanowych oraz farb siloksanowych na zewnątrz budynków. Stosuje się go do gruntowania warstwy zbrojonej w systemach ociepleń marki MITECH oraz różnego rodzaju podłoży takich jak: powierzchnie betonowe, tynki cementowe i cementowo-wapienne, płyty gipsowe, gipsowo-kartonowe i paździerzowe. Preparat zmniejsza i ujednolica chłonność oraz redukuje pylistość…

MITECH GSI preparat gruntujący pod tynki silikonowe

Silikonowy preparat gruntujący MITECH GSI przeznaczony do gruntowania podłoży przed nakładaniem tynków silikonowych oraz farb silikonowych na zewnątrz budynków. Stosuje się go do gruntowania warstwy zbrojonej w systemach ociepleń marki MITECH oraz różnego rodzaju podłoży takich jak: powierzchnie betonowe, tynki cementowe i cementowo-wapienne, płyty gipsowe, gipsowo-kartonowe i paździerzowe. Zmniejsza i ujednolica chłonność oraz redukuje pylistość podłoża,…

MITECH MG preparat gruntujący głęboko penetrujący

Służy do gruntowania chłonnych i pylących podłoży mineralnych, przed malowaniem wodorozcieńczalnymi farbami akrylowymi i polioctanowymi, klejeniem płyt styropianowych, klejeniem płytek ceramicznych, wylewaniem posadzek cementowych i anhydrytowych. Preparat gruntujący stosuje się w celu wyrównania chłonności i ograniczenia pylistości podłoża, jak również zwiększenia przyczepności powłok malarskich. Temperatura stosowania i podłoża +5°C do +25°C Czas schnięcia jednej warstwy…

MITECH MG RELAX uniwersalny preparat gruntujący

Uniwersalny preparat gruntujący MITECH MG RELAX służy do gruntowania podłoży pod farby, szpachlówki, zaprawy klejowe, posadzki cementowe, tapety. Może być stosowany na płyty kartonowo-gipsowe, podłoża budowlane, tynki gipsowe, podłoża betonowe, gazobetonowe. Preparat gruntujący stosuje się w celu ograniczenia pylistości podłoża, jak również zwiększenia przyczepności powłok malarskich. Temperatura stosowania i podłoża +5°C do +25°C Czas schnięcia…

MITECH BETONGRUNT preparat gruntujący pod tynki cementowo-wapienne, promotor przyczepności

Preparat gruntujący MITECH BETONGRUNT przeznaczony jest do gruntowania podłoży przed nakładaniem tynków cementowych, cementowo-wapiennych ręcznych i mechanicznych, przed klejeniem płytek ceramicznych, wykonywaniem posadzek cementowych. Preparat redukuje chłonność podłoża, tworzy warstwę sczepną o dużej nośności pomiędzy podłożem, a stosowaną zaprawą. Zalecany do stosowania na trudne podłoża tj: powłoki malarskie na bazie tworzyw sztucznych, płyty OSB, powierzchnie szkliste…

MITECH FOX preparat gruntujący egalizujący

Preparat gruntujący egalizujący MITECH FOX przeznaczony jest do gruntowania cienkowarstwowych tynków mineralnych Mitech TMB oraz tradycyjnych tynków cementowo-wapiennych, cementowych, wapiennych. Preparat ogranicza powstawanie wykwitów wapiennych na nowo wykonanych tynkach mineralnych malowanych farbami elewacyjnymi. Stosowany do właściwego przygotowania tynku mineralnego przed malowaniem farbami elewacyjnymi stosowanymi na tynki mineralne, w szczególności farbą silikonową renowacyjną Mitech FSIR. Temperatura stosowania i…

MITECH RIS preparat wypełniający rysy skurczowe

Preparat MITECH RIS służy do wykonania elastycznej warstwy kryjącej stabilne rysy skurczowe na starych podłożach mineralnych. Grunt stosowany jest przy renowacji starych podłoży mineralnych, poprawia przyczepność powłoki malarskiej, wzmacnia podłoże, szlamuje drobne rysy i ubytki podłoża, jest paroprzepuszczalny. Wewnątrz może być stosowany jako grunt nadający delikatną fakturę przed malowaniem wewnętrznymi farbami. Temperatura stosowania i podłoża +5°C…

MITECH LG lateksowo-akrylowa farba gruntująca

Lateksowo-akrylowa farba gruntująca MITECH LG służy do podkładowego, jednokrotnego malowania płyt kartonowo-gipsowych, jako warstwa podkładowa na podłoża o zróżnicowanej chłonności i niejednolitej barwie wewnątrz budynków tj tynki cementowo-wapienne, gipsowe, tapet z włókna szklanego. Produkt posiada bardzo dobre właściwości kryjące, wyrównuje chłonność, niweluje różnice w kolorze i fakturze podłoża. Dodatkowo wzmacnia podłoże i zwiększa przyczepność kolejno…

MITECH FX-W preparat gruntujący pod elewacyjne farby akrylowe

Akrylowy preparat gruntujący MITECH FX-W przeznaczony do gruntowania podłoży przed nakładaniem elewacyjnej farby akrylowej Mitech FAZ. W odróżnieniu od preparatu gruntującego FX nie posiada w składzie kruszywa tworzącego strukturę. Preparat zmniejsza i ujednolica chłonność oraz redukuje pylistość podłoża, jak również zwiększa jego przyczepność. Oferowany jest w kolorach zbieżnych z kolorystyką farb. Temperatura stosowania i podłoża +10°C do…

MITECH GSK-W preparat gruntujący pod elewacyjne farby silikatowe

Silikatowy preparat gruntujący MITECH GSK-W przeznaczony jest do gruntowania podłoży przed nakładaniem elewacyjnej farby silikatowej Mitech FSK. W odróżnieniu od preparatu gruntującego GSK nie posiada w składzie kruszywa tworzącego strukturę. Preparat zmniejsza i ujednolica chłonność oraz redukuje pylistość podłoża, jak również zwiększa jego przyczepność. Oferowany jest w kolorach zbieżnych z kolorystyką farb. Temperatura stosowania i podłoża…

MITECH GSL-W preparat gruntujący pod elewacyjne farby siloksanowe

Siloksanowy preparat gruntujący MITECH GSL-W przeznaczony jest do gruntowania podłoży przed nakładaniem elewacyjnej farby siloksanowej Mitech FSL. W odróżnieniu od preparatu gruntującego GSL nie posiada w składzie kruszywa tworzącego strukturę. Preparat zmniejsza i ujednolica chłonność oraz redukuje pylistość podłoża, jak również zwiększa jego przyczepność. Oferowany jest w kolorach zbieżnych z kolorystyką farb. Temperatura stosowania i podłoża…

MITECH GSI-W preparat gruntujący pod elewacyjne farby silikonowe

Silikonowy preparat gruntujący MITECH GSI-W przeznaczony jest do gruntowania podłoży przed nakładaniem elewacyjnych farb silikonowych Mitech FSI i renowacyjnej Mitech FSIR. W odróżnieniu od preparatu gruntującego GSI nie posiada w składzie kruszywa tworzącego strukturę. Preparat zmniejsza i ujednolica chłonność oraz redukuje pylistość podłoża, jak również zwiększa jego przyczepność. Oferowany jest w kolorach zbieżnych z kolorystyką farb.…
Powrót do góry