Procedura zgłaszania reklamacji

OBSŁUGA REKLAMACJI

Produkty marki Mitech produkowane są w oparciu o procedury Zakładowej Kontroli Produkcji Nr 1020-CPR-070042019 i 1020-CPR-070042018 podlegają stałej kontroli gwarantującej najwyższą jakość gotowego wyrobu. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości związanych z jakością produktu prosimy o niezwłoczny kontakt z Działem Technicznym firmy Mitech Chemia Budowlana Sp. z o.o. odpowiedzialnym za obsługę zgłoszeń (e-mail: ). Aby rozpocząć procedurę reklamacyjną należy zapoznać się z niniejszą procedurą reklamacyjną oraz skorzystać z załączonego dokumentu „Protokół zgłoszenia reklamacji“ (do pobrania poniżej).

PROCEDURA REKLAMACYJNA

  1. Reklamacje klient zgłasza w punkcie zakupu produktu (tj. u Sprzedawcy) w formie pisemnej na formularzu „Protokół zgłoszenia reklamacji”. Dopuszczalne jest także przyjęcie reklamacji napisanej przez klienta odręcznie pod warunkiem, że przesłane pismo zawiera informacje zawarte w formularzu „Protokół zgłoszenia reklamacji”.
  1. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przedłożenie dowodu zakupu reklamowanego towaru (np. faktura, paragon). Bez tych dokumentów, reklamacja nie może być przyjęta i rozpatrywana. W przypadku niedopełnienia w/w wymagań, reklamacja zostanie odrzucona.
  1. W treści reklamacji Klient zobowiązany jest dokładanie określić co jest powodem reklamacji i czy składając reklamację korzysta z rękojmi czy z gwarancji.
  1. W uzasadnionych przypadkach przedstawiciel Producenta (doradca techniczny, przedstawiciel działu technicznego lub laboratorium) dokona wizji lokalnej na obiekcie, na którym zastosowany został reklamowany towar. Celem wizyty jest zgromadzenie wszystkich potrzebnych danych w tym dokumentacji zdjęciowej oraz sporządzenie Notatki służbowej.
  1. Producent przed rozpatrzeniem reklamacji może zażądać od składającego reklamację dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.
  1. Informacja zwrotna o zasadności zgłoszenia reklamacyjnego zostanie wysłana do zgłaszającego reklamację w formie pisemnej bądź w formie elektronicznej na podany przez reklamującego adres.

GWARANCJA

Producent informuje, że udziela gwarancji na produkowane przez siebie produkty do ocieplenia jedynie pod warunkiem zastosowania całego Systemu Ocieplenia firmy MITECH. Szczegółowe zasady dotyczące gwarancji oraz procedura reklamacji z tytułu gwarancji określone zostały w dokumencie gwarancyjnym dostępnym u Producenta.

Do pobrania

Powrót do góry