ZAPRAWY BUDOWLANE

Zaprawy budowlane wysokiej jakości produkcji MITECH

Pojęcie zaprawy budowlanej jest bardzo szerokie i obejmuje wiele produktów wykorzystywanych na różnych etapach prac budowlanych.

Czytaj więcej

Wszystkie zgromadzone w tej grupie wyroby łączy sposób przygotowania i dobór składników. Produkty dostępne są w formie sypkiej i wymagają mieszania ich z wodą dla uzyskania odpowiedniej konsystencji. We wszystkich bazę stanowią mineralne spoiwa cementowe, które odpowiadają za parametry wytrzymałościowe gotowego produktu.

Zaprawy budowlane do prac konstrukcyjnych i wykończeniowych

Wykonywane przez MITECH zaprawy budowlane dostępne są w kilku wariantach. W zależności od doboru składników i dodatków uzupełniających zaprawy mogą być wykorzystywane do innych prac. Przy wznoszeniu konstrukcji przydadzą się zaprawy budowlane murarskie MITECH ZM, z kolei w pracach wykończeniowych zastosowanie znajdują wyprawy tynkarskie MITECH ZT i zaprawy wyrównujące MITECH ZW. Mieszanki przygotowywane są także z myślą o sposobie ich aplikacji i mogą być przeznaczone do nakładania ręcznego lub z użyciem aplikatorów mechanicznych.

MITECH ZM zaprawa murarska

Zaprawa murarska MITECH ZM służy do murowania ścian (murów) z cegieł, pustaków ceramicznych i silikatowych, bloczków betonowych oraz innych tego typu materiałów ceramicznych, betonowych bądź wapienno-piaskowych. Nadaje się do murowania ścian nośnych, ścianek działowych, ścian piwnic i fundamentów w części nadziemnej. Temperatura stosowania i podłoża +5°C do +25°C Czas zużycia gotowej mieszanki ok. 4h Zużycie…

MITECH ZTP cementowa zaprawa tynkarska podkładowa “obrzutka tynkarska”

Zaprawa MITECH ZTP służy do wykonywania wstępnej obrzutki cementowej przed nakładaniem narzutu z zapraw tynkarskich MITECH ZT i ZTM na zewnątrz lub wewnątrz budynków. Stosowana na podłożach murowanych z cegły, z pustaków, z bloczków komórkowych oraz wykonanych z betonu i innych tego typu podłożach ceramicznych bądź silikatowych. Stosowana jako warstwa sczepna, zwiększająca przyczepność i wyrównująca…

Zaprawa cementowo-wapienna tynkarska do nakładania maszynowego MITECH ZTM

Zaprawa tynkarska cementowo-wapienna Zaprawa tynkarska MITECH ZTM służy do wykonywania tradycyjnych tynków cementowo-wapiennych wewnątrz i na zewnątrz budynków w kategoriach od I do III na podłożach murowanych z cegły, z pustaków, z bloczków komórkowych oraz wykonanych z betonu i innych tego typu podłożach ceramicznych bądź silikatowych. Przeznaczona jest do nakładania maszynowego. Temperatura stosowania i podłoża…

MITECH ZT zaprawa tynkarska do nakładania ręcznego

Zaprawa tynkarska MITECH ZT służy do wykonywania tradycyjnych tynków cementowo-wapiennych wewnątrz i na zewnątrz budynków w kategoriach od 0 do III. Na podłożach z cegły, bloczków, pustaków, z betonu i innych tego typu materiałów ceramicznych bądź silikatowych. Kompozycja składników gwarantuje dobrą urabialność, łatwość i wygodę w użyciu, a po związaniu znakomitą przyczepność do różnych podłoży…

MITECH ZK zaprawa murarska do klinieru

Zaprawa klinkierowa MITECH ZK przeznaczona jest do wykonywania tradycyjnych robót murarskich z wykorzystaniem cegieł i kształtek klinkierowych oraz innych elementów o małej nasiąkliwości. Nadaje się również do spoinowania murów i okładzin (cegły, płytki lub kształtki). Wykorzystywana do wykonywania ścian osłonowych, studzienek, murów ogrodzeniowych lub elementów ozdobnych bądź konstrukcyjnych. Można ją stosować na zewnątrz lub wewnątrz…

MITECH ZW zaprawa wyrównująca do nakładania ręcznego

Zaprawa wyrównująca MITECH ZW przeznaczona jest do przygotowania podłoży przed klejeniem płytek ceramicznych na ścianach i posadzkach, do wyrównywania podłoży przed wylewaniem podkładów cementowych lub anhydrytowych. Stosowana również do uzupełniania ubytków w podłożach przed klejeniem płyt styropianowych oraz nakładaniem tynków strukturalnych na podłożach mineralnych. Pozwala na uzupełnienie ubytków podłoża od 5 do 15 mm. Może…
Powrót do góry