MITECH ZW – ZAPRAWA WYRÓWNUJĄCA

  • wytrzymałość na ściskanie 10 MPa
  • do nakładania ręcznego
Silnie wiąże z podłożem
Łatwa aplikacja
Powrót do góry