MITECH BETONGRUNT – GRUNT SCZEPNY NA TRUDNE PODŁOŻA

  • doskonale poprawia przyczepność
  • tworzy warstwę sczepną
  • mocne wiązanie chemiczne
  • spaja i utwardza podłoże
Do nakładania pędzlem
Silnie wiąże z podłożem
Na stare płytki ceramiczne
Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego
Na lamperie z farb olejnych
Na płyty OSB
Powrót do góry