MITECH KD – BIAŁY GOTOWY DO UŻYCIA ELASTYCZNY KLEJ DYSPERSYJNY DO PRZYKLEJANIA PŁYTEK CERAMICZNYCH, TYP D2E

  • na trudne podłoża
  • elastyczny
  • do płytek wielkoformatowych
Silnie wiąże z podłożem
Zgodny z normą PN-EN-12004
Łatwa aplikacja
Gotowy do użycia
Powrót do góry