MITECH KE SUPER – ELASTYCZNY KLEJ DO PRZYKLEJANIA PŁYTEK CERAMICZNYCH, TYP C2TE S1

  • na ogrzewanie podłogowe
  • do płytek o dużym formacie
  • wysoka przyczepność wstępna
  • ograniczony spływ
  • klasa C2TE S1
Silnie wiąże z podłożem
Zgodny z normą PN-EN-12004
Łatwa aplikacja
Powrót do góry