Kolorystyka farb i tynków VIP COLLECTION

Paleta barw VIP COLLECTION 

Paleta barw uzupełniona o 5 odcieni bieli i liczy obecnie 305 kolorów. Prezentowane kolory mają charakter poglądowy. Zakupu nalezy dokonywać w oparciu o wzorniki listkowe VIP Collection i VIP Color oraz wzornik książkowy tynków, które są dostępne u Dystrybutorów marki Mitech oraz w Mieszalniach farb i tynków Mitech.

 

V-1
V-1
Y=85%
V-2
V-2
Y=84%
V-3
V-3
Y=86%
V-4
V-4
Y=85%
V-5
V-5
Y=85%
V-11V-11
RGB: 237 236 223
HEX: #edecdf
Y=81,82%
V-12V-12
RGB: 239 238 215
HEX: #efeed7
Y=80,64%
V-13V-13
RGB: 241 241 203
HEX: #f1f1cb
Y=82,18%
V-14V-14
RGB: 235 231 168
HEX: #ebe7a8
Y=72,09%
V-15V-15
RGB: 243 237 165
HEX: #f3eda5
Y=75,62%
V-21V-21
RGB: 240 241 226
HEX: #f0f1e2
Y=84,74%
V-22V-22
RGB: 240 241 214
HEX: #f0f1d6
Y=84,10%
V-23V-23
RGB: 243 239 191
HEX: #f3efbf
Y=81,48%
V-24V-24
RGB: 244 236 172
HEX: #f4ecac
Y=79,44%
V-25V-25
RGB: 243 238 160
HEX: #f3eea0
Y=72,91%
V-31V-31
RGB: 242 239 213
HEX: #f2efd5
Y=81,03%
V-32V-32
RGB: 244 236 197
HEX: #f4ecc5
Y=78,27%
V-33V-33
RGB: 246 233 173
HEX: #f6e9ad
Y=67,72%
V-34V-34
RGB: 247 230 162
HEX: #f7e6a2
Y=76,20%
V-35V-35
RGB: 248 228 150
HEX: #f8e496
Y=73,88%
V-41V-41
RGB: 247 231 194
HEX: #f7e7c2
Y=76,94%
V-42V-42
RGB: 250 222 170
HEX: #fadeaa
Y=71,69%
V-43V-43
RGB: 250 205 138
HEX: #facd8a
Y=63,59%
V-44V-44
RGB: 251 208 137
HEX: #fbd089
Y=62,99%
V-45V-45
RGB: 247 203 136
HEX: #f7cb88
Y=60,44%
V-51V-51
RGB: 245 234 204
HEX: #f5eacc
Y=77,42%
V-52V-52
RGB: 249 221 169
HEX: #f9dda9
Y=70,78%
V-53V-53
RGB: 250 205 142
HEX: #facd8e
Y=59,76%
V-54V-54
RGB: 250 194 113
HEX: #fac271
Y=53,74%
V-55V-55
RGB: 249 189 102
HEX: #f9bd66
Y=52,10%
V-61V-61
RGB: 244 237 221
HEX: #f4eddd
Y=79,47%
V-62V-62
RGB: 246 229 191
HEX: #f6e5bf
Y=73,76%
V-63V-63
RGB: 248 204 160
HEX: #f8cca0
Y=65,53%
V-64V-64
RGB: 240 206 155
HEX: #f0ce9b
Y=67,31%
V-65V-65
RGB: 238 188 135
HEX: #eebc87
Y=63,77%
V-71V-71
RGB: 246 227 205
HEX: #f6e3cd
Y=76,01%
V-72V-72
RGB: 249 216 180
HEX: #f9d8b4
Y=69,26%
V-73V-73
RGB: 250 205 161
HEX: #facda1
Y=65,41%
V-74V-74
RGB: 250 198 140
HEX: #fac68c
Y=63,61%
V-75V-75
RGB: 251 197 148
HEX: #fbc594
Y=59,73%
V-81V-81
RGB: 246 226 207
HEX: #f6e2cf
Y=72,37%
V-82V-82
RGB: 250 195 148
HEX: #fac394
Y=56,01%
V-83V-83
RGB: 255 189 129
HEX: #ffbd81
Y=49,90%
V-84V-84
RGB: 240 169 116
HEX: #f0a974
Y=44,44%
V-85V-85
RGB: 239 156 97
HEX: #ef9c61
Y=38,52%
V-91V-91
RGB: 246 216 190
HEX: #f6d8be
Y=72,10%
V-92V-92
RGB: 246 210 174
HEX: #f6d2ae
Y=69,97%
V-93V-93
RGB: 242 193 151
HEX: #f2c197
Y=58,40%
V-94V-94
RGB: 240 169 128
HEX: #f0a980
Y=45,60%
V-95V-95
RGB: 234 148 107
HEX: #ea946b
Y=37,30%
V-111V-111
RGB: 245 209 180
HEX: #f5d1b4
Y=65,76%
V-112V-112
RGB: 244 194 156
HEX: #f4c29c
Y=56,28%
V-113V-113
RGB: 243 174 141
HEX: #f3ae8d
Y=49,93%
V-114V-114
RGB: 227 144 117
HEX: #e39075
Y=35,10%
V-115V-115
RGB: 222 139 111
HEX: #de8b6f
Y=35,36%
V-121V-121
RGB: 245 215 189
HEX: #f5d7bd
Y=74,37%
V-122V-122
RGB: 242 188 154
HEX: #f2bc9a
Y=56,92%
V-123V-123
RGB: 238 176 139
HEX: #eeb08b
Y=50,23%
V-124V-124
RGB: 238 161 121
HEX: #eea179
Y=46,24%
V-125V-125
RGB: 237 155 111
HEX: #ed9b6f
Y=44,67%
V-131V-131
RGB: 249 204 166
HEX: #f9cca6
Y=65,37%
V-132V-132
RGB: 249 192 148
HEX: #f9c094
Y=58,59%
V-133V-133
RGB: 244 180 143
HEX: #f4b48f
Y=51,27%
V-134V-134
RGB: 249 158 117
HEX: #f99e75
Y=36,58%
V-135V-135
RGB: 237 141 96
HEX: #ed8d60
Y=36,82%
V-141V-141
RGB: 244 199 165
HEX: #f4c7a5
Y=65,05%
V-142V-142
RGB: 243 189 153
HEX: #f3bd99
Y=59,27%
V-143V-143
RGB: 237 170 141
HEX: #edaa8d
Y=48,53%
V-144V-144
RGB: 249 160 124
HEX: #f9a07c
Y=44,68%
V-145V-145
RGB: 221 133 109
HEX: #dd856d
Y=29,42%
V-151V-151
RGB: 193 231 230
HEX: #c1e7e6
Y=71,00%
V-152V-152
RGB: 167 225 229
HEX: #a7e1e5
Y=66,42%
V-153V-153
RGB: 148 220 230
HEX: #94dce6
Y=56,47%
V-154V-154
RGB: 75 202 219
HEX: #4bcadb
Y=51,59%
V-155V-155
RGB: 77 202 226
HEX: #4dcae2
Y=45,58%
V-161V-161
RGB: 192 224 228
HEX: #c0e0e4
Y=59,57%
V-162V-162
RGB: 141 188 194
HEX: #8dbcc2
Y=44,40%
V-163V-163
RGB: 92 150 162
HEX: #5c96a2
Y=28,05%
V-164V-164
RGB: 71 128 142
HEX: #47808e
Y=19,42%
V-165V-165
RGB: 74 120 135
HEX: #4a7887
Y=16,40%
V-171V-171
RGB: 168 220 220
HEX: #a8dcdc
Y=64,78%
V-172V-172
RGB: 161 214 210
HEX: #a1d6d2
Y=55,26%
V-173V-173
RGB: 148 214 215
HEX: #94d6d7
Y=51,84%
V-174V-174
RGB: 70 164 163
HEX: #46a4a3
Y=29,15%
V-175V-175
RGB: 82 155 155
HEX: #529b9b
Y=24,34%
V-181V-181
RGB: 217 225 192
HEX: #d9e1c0
Y=73,23%
V-182V-182
RGB: 210 217 182
HEX: #d2d9b6
Y=67,62%
V-183V-183
RGB: 186 205 159
HEX: #bacd9f
Y=56,91%
V-184V-184
RGB: 183 205 151
HEX: #b7cd97
Y=52,38%
V-185V-185
RGB: 178 199 142
HEX: #b2c78e
Y=49,32%
V-191V-191
RGB: 209 233 205
HEX: #d1e9cd
Y=72,65%
V-192V-192
RGB: 190 215 177
HEX: #bed7b1
Y=59,02%
V-193V-193
RGB: 165 206 158
HEX: #a5ce9e
Y=52,99%
V-194V-194
RGB: 143 197 150
HEX: #8fc596
Y=42,55%
V-195V-195
RGB: 122 179 132
HEX: #7ab384
Y=36,43%
V-211V-211
RGB: 215 235 219
HEX: #d7ebdb
Y=69,59%
V-212V-212
RGB: 182 209 173
HEX: #b6d1ad
Y=53,66%
V-213V-213
RGB: 174 216 178
HEX: #aed8b2
Y=51,18%
V-214V-214
RGB: 128 179 133
HEX: #80b385
Y=37,49%
V-215V-215
RGB: 122 168 120
HEX: #7aa878
Y=32,00%
V-221V-221
RGB: 181 227 195
HEX: #b5e3c3
Y=70,95%
V-222V-222
RGB: 141 220 176
HEX: #8ddcb0
Y=55,33%
V-223V-223
RGB: 97 208 156
HEX: #61d09c
Y=50,26%
V-224V-224
RGB: 76 210 155
HEX: #4cd29b
Y=46,06%
V-225V-225
RGB: 70 184 126
HEX: #46b87e
Y=33,03%
V-231V-231
RGB: 227 217 171
HEX: #e3d9ab
Y=60,20%
V-232V-232
RGB: 209 197 156
HEX: #d1c59c
Y=57,58%
V-233V-233
RGB: 177 169 134
HEX: #b1a986
Y=30,49%
V-234V-234
RGB: 160 153 119
HEX: #a09977
Y=25,62%
V-235V-235
RGB: 141 136 108
HEX: #8d886c
Y=18,50%
V-241V-241
RGB: 223 207 175
HEX: #dfcfaf
Y=58,64%
V-242V-242
RGB: 204 188 158
HEX: #ccbc9e
Y=47,67%
V-243V-243
RGB: 194 170 132
HEX: #c2aa84
Y=41,53%
V-244V-244
RGB: 189 167 131
HEX: #bda783
Y=38,55%
V-245V-245
RGB: 191 166 126
HEX: #bfa67e
Y=31,91%
V-251V-251
RGB: 218 201 183
HEX: #dac9b7
Y=61,67%
V-252V-252
RGB: 214 188 161
HEX: #d6bca1
Y=55,25%
V-253V-253
RGB: 191 164 140
HEX: #bfa48c
Y=42,67%
V-254V-254
RGB: 190 163 134
HEX: #bea386
Y=43,10%
V-255V-255
RGB: 164 134 104
HEX: #a48668
Y=25,75%
V-261V-261
RGB: 222 197 180
HEX: #dec5b4
Y=59,26%
V-262V-262
RGB: 211 174 151
HEX: #d3ae97
Y=45,74%
V-263V-263
RGB: 188 157 141
HEX: #bc9d8d
Y=39,13%
V-264V-264
RGB: 161 125 110
HEX: #a17d6e
Y=23,17%
V-265V-265
RGB: 164 130 112
HEX: #a48270
Y=23,51%
V-271V-271
RGB: 236 226 218
HEX: #ece2da
Y=73,99%
V-272V-272
RGB: 204 191 178
HEX: #ccbfb2
Y=57,62%
V-273V-273
RGB: 212 196 195
HEX: #d4c4c3
Y=52,13%
V-274V-274
RGB: 188 162 168
HEX: #bca2a8
Y=37,11%
V-275V-275
RGB: 187 160 177
HEX: #bba0b1
Y=32,22%
V-281V-281
RGB: 237 213 209
HEX: #edd5d1
Y=63,14%
V-282V-282
RGB: 241 189 197
HEX: #f1bdc5
Y=57,09%
V-283V-283
RGB: 240 179 189
HEX: #f0b3bd
Y=53,40%
V-284V-284
RGB: 238 157 173
HEX: #ee9dad
Y=42,25%
V-285V-285
RGB: 235 130 147
HEX: #eb8293
Y=33,44%
V-291V-291
RGB: 244 199 185
HEX: #f4c7b9
Y=57,05%
V-292V-292
RGB: 239 169 150
HEX: #efa996
Y=45,73%
V-293V-293
RGB: 235 158 139
HEX: #eb9e8b
Y=40,83%
V-294V-294
RGB: 230 149 133
HEX: #e69585
Y=34,25%
V-295V-295
RGB: 213 123 106
HEX: #d57b6a
Y=28,26%
V-311V-311
RGB: 237 207 197
HEX: #edcfc5
Y=61,14%
V-312V-312
RGB: 240 201 185
HEX: #f0c9b9
Y=55,33%
V-313V-313
RGB: 211 167 152
HEX: #d3a798
Y=38,53%
V-314V-314
RGB: 217 158 151
HEX: #d99e97
Y=38,92%
V-315V-315
RGB: 205 146 143
HEX: #cd928f
Y=28,98%
V-321V-321
RGB: 232 198 179
HEX: #e8c6b3
Y=63,30%
V-322V-322
RGB: 230 193 172
HEX: #e6c1ac
Y=53,85%
V-323V-323
RGB: 204 163 151
HEX: #cca397
Y=36,72%
V-324V-324
RGB: 168 122 114
HEX: #a87a72
Y=24,24%
V-325V-325
RGB: 164 122 116
HEX: #a47a74
Y=20,84%
V-331V-331
RGB: 202 165 161
HEX: #caa5a1
Y=39,08%
V-332V-332
RGB: 183 161 146
HEX: #b7a192
Y=35,40%
V-333V-333
RGB: 175 150 142
HEX: #af968e
Y=29,85%
V-334V-334
RGB: 157 134 127
HEX: #9d867f
Y=21,19%
V-335V-335
RGB: 160 129 121
HEX: #a08179
Y=14,19%
V-341V-341
RGB: 190 207 208
HEX: #becfd0
Y=54,50%
V-342V-342
RGB: 165 186 186
HEX: #a5baba
Y=44,35%
V-343V-343
RGB: 135 159 160
HEX: #879fa0
Y=32,32%
V-344V-344
RGB: 123 144 145
HEX: #7b9091
Y=28,82%
V-345V-345
RGB: 115 135 140
HEX: #73878c
Y=20,92%
V-351V-351
RGB: 212 219 214
HEX: #d4dbd6
Y=54,70%
V-352V-352
RGB: 161 175 170
HEX: #a1afaa
Y=39,25%
V-353V-353
RGB: 124 150 152
HEX: #7c9698
Y=27,71%
V-354V-354
RGB: 112 124 126
HEX: #707c7e
Y=15,68%
V-355V-355
RGB: 110 120 120
HEX: #6e7878
Y=16,66%
V-361V-361
RGB: 217 211 206
HEX: #d9d3ce
Y=62,65%
V-362V-362
RGB: 201 196 186
HEX: #c9c4ba
Y=59,92%
V-363V-363
RGB: 170 166 160
HEX: #aaa6a0
Y=39,71%
V-364V-364
RGB: 149 148 145
HEX: #959491
Y=28,15%
V-365V-365
RGB: 160 159 156
HEX: #a09f9c
Y=25,75%
V-371V-371
RGB: 196 196 193
HEX: #c4c4c1
Y=50,58%
V-372V-372
RGB: 166 167 169
HEX: #a6a7a9
Y=33,96%
V-373V-373
RGB: 147 150 152
HEX: #939698
Y=26,54%
V-374V-374
RGB: 136 137 139
HEX: #88898b
Y=20,97%
V-375V-375
RGB: 129 133 137
HEX: #818589
Y=18,49%
V-381V-381
RGB: 255 221 69
HEX: #ffdd45
Y=69,86%
V-382V-382
RGB: 255 209 4
HEX: #ffd104
Y=67,27%
V-383V-383
RGB: 255 192 39
HEX: #ffc027
Y=53,04%
V-384V-384
RGB: 255 156 53
HEX: #ff9c35
Y=37,72%
V-385V-385
RGB: 245 123 68
HEX: #f57b44
Y=33,93%
V-391V-391
RGB: 236 90 73
HEX: #ec5a49
Y=21,78%
V-392V-392
RGB: 207 61 68
HEX: #cf3d44
Y=14,12%
V-393V-393
RGB: 207 72 68
HEX: #cf4844
Y=13,62%
V-394V-394
RGB: 183 81 77
HEX: #b7514d
Y=12,75%
V-395V-395
RGB: 151 76 71
HEX: #974c47
Y=10,07%
V-411V-411
RGB: 227 194 113
HEX: #e3c271
Y=49,75%
V-412V-412
RGB: 190 167 102
HEX: #bea766
Y=31,98%
V-413V-413
RGB: 150 137 91
HEX: #96895b
Y=15,20%
V-414V-414
RGB: 76 125 97
HEX: #4c7d61
Y=11,14%
V-415V-415
RGB: 0 149 112
HEX: #009570
Y=14,50%
V-421V-421
RGB: 232 173 151
HEX: #e8ad97
Y=39,79%
V-422V-422
RGB: 212 145 122
HEX: #d4917a
Y=31,16%
V-423V-423
RGB: 180 118 99
HEX: #b47663
Y=20,89%
V-424V-424
RGB: 152 100 83
HEX: #986453
Y=12,82%
V-425V-425
RGB: 134 86 73
HEX: #865649
Y=9,68%
V-431V-431
RGB: 173 116 146
HEX: #ad7492
Y=20,38%
V-432V-432
RGB: 147 113 153
HEX: #937199
Y=19,66%
V-433V-433
RGB: 117 82 91
HEX: #75525b
Y=6,65%
V-434V-434
RGB: 65 109 179
HEX: #416db3
Y=9,90%
V-435V-435
RGB: 27 124 192
HEX: #1b7cc0
Y=13,31%
V-441V-441
RGB: 82 170 79
HEX: #52aa4f
Y=23,35%
V-442V-442
RGB: 113 159 77
HEX: #719f4d
Y=22,01%
V-443V-443
RGB: 197 139 94
HEX: #c58b5e
Y=23,65%
V-444V-444
RGB: 110 90 83
HEX: #6e5a53
Y=8,41%
V-445V-445
RGB: 94 93 94
HEX: #5e5d5e
Y=8,20%
V-811V-811
RGB: 139 142 141
HEX: #8b8e8d
Y=22,00%
V-812V-812
RGB: 104 107 107
HEX: #686b6b
Y=17,03%
V-813V-813
RGB: 100 101 100
HEX: #646564
Y=10,00%
V-814V-814
RGB: 83 83 83
HEX: #535353
Y=6,65%
V-815V-815
RGB: 77 77 77
HEX: #4d4d4d
Y=5,93%
V-821V-821
RGB: 241 239 230
HEX: #f1efe6
Y=87,27%
V-822V-822
RGB: 242 232 206
HEX: #f2e8ce
Y=83,82%
V-823V-823
RGB: 244 228 192
HEX: #f4e4c0
Y=81,17%
V-824V-824
RGB: 247 225 178
HEX: #f7e1b2
Y=76,83%
V-825V-825
RGB: 250 214 155
HEX: #fad69b
Y=71,79%
V-831V-831
RGB: 248 217 129
HEX: #f8d981
Y=73,06%
V-832V-832
RGB: 250 215 113
HEX: #fad771
Y=68,73%
V-833V-833
RGB: 251 210 100
HEX: #fbd264
Y=62,35%
V-834V-834
RGB: 255 202 67
HEX: #ffca43
Y=57,54%
V-835V-835
RGB: 255 188 52
HEX: #ffbc34
Y=52,59%
V-841V-841
RGB: 249 212 153
HEX: #f9d499
Y=68,84%
V-842V-842
RGB: 250 208 135
HEX: #fad087
Y=66,30%
V-843V-843
RGB: 242 187 105
HEX: #f2bb69
Y=58,40%
V-844V-844
RGB: 255 185 87
HEX: #ffb957
Y=51,82%
V-845V-845
RGB: 255 167 64
HEX: #ffa740
Y=46,24%
V-851V-851
RGB: 247 208 161
HEX: #f7d0a1
Y=65,64%
V-852V-852
RGB: 247 194 139
HEX: #f7c28b
Y=59,61%
V-853V-853
RGB: 243 179 119
HEX: #f3b377
Y=50,55%
V-854V-854
RGB: 209 141 90
HEX: #d18d5a
Y=35,07%
V-855V-855
RGB: 219 144 76
HEX: #db904c
Y=30,80%
V-861V-861
RGB: 242 214 189
HEX: #f2d6bd
Y=68,94%
V-862V-862
RGB: 227 201 181
HEX: #e3c9b5
Y=59,55%
V-863V-863
RGB: 227 183 155
HEX: #e3b79b
Y=52,23%
V-864V-864
RGB: 198 158 134
HEX: #c69e86
Y=40,18%
V-865V-865
RGB: 186 142 119
HEX: #ba8e77
Y=28,37%
V-871V-871
RGB: 222 195 178
HEX: #dec3b2
Y=53,94%
V-872V-872
RGB: 210 175 153
HEX: #d2af99
Y=43,87%
V-873V-873
RGB: 183 149 129
HEX: #b79581
Y=32,87%
V-874V-874
RGB: 155 121 103
HEX: #9b7967
Y=19,37%
V-875V-875
RGB: 147 106 85
HEX: #936a55
Y=15,77%
V-881V-881
RGB: 228 180 166
HEX: #e4b4a6
Y=49,70%
V-882V-882
RGB: 214 158 144
HEX: #d69e90
Y=37,52%
V-883V-883
RGB: 196 133 117
HEX: #c48575
Y=28,41%
V-884V-884
RGB: 193 127 112
HEX: #c17f70
Y=24,34%
V-885V-885
RGB: 169 109 93
HEX: #a96d5d
Y=17,25%
V-891V-891
RGB: 217 149 138
HEX: #d9958a
Y=35,08%
V-892V-892
RGB: 198 120 111
HEX: #c6786f
Y=25,36%
V-893V-893
RGB: 181 107 100
HEX: #b56b64
Y=16,10%
V-894V-894
RGB: 165 95 86
HEX: #a55f56
Y=13,26%
V-895V-895
RGB: 162 87 76
HEX: #a2574c
Y=11,19%
V-911V-911
RGB: 194 138 143
HEX: #c28a8f
Y=29,82%
V-912V-912
RGB: 182 130 134
HEX: #b68286
Y=23,89%
V-913V-913
RGB: 142 102 105
HEX: #8e6669
Y=12,79%
V-914V-914
RGB: 140 101 103
HEX: #8c6567
Y=9,91%
V-915V-915
RGB: 126 91 93
HEX: #7e5b5d
Y=10,22%
V-921V-921
RGB: 223 219 188
HEX: #dfdbbc
Y=61,96%
V-922V-922
RGB: 199 195 159
HEX: #c7c39f
Y=55,97%
V-923V-923
RGB: 187 178 130
HEX: #bbb282
Y=42,70%
V-924V-924
RGB: 169 161 108
HEX: #a9a16c
Y=31,24%
V-925V-925
RGB: 161 154 101
HEX: #a19a65
Y=27,03%
V-931V-931
RGB: 220 218 172
HEX: #dcdaac
Y=62,37%
V-932V-932
RGB: 194 186 135
HEX: #c2ba87
Y=47,66%
V-933V-933
RGB: 168 163 113
HEX: #a8a371
Y=35,61%
V-934V-934
RGB: 174 166 107
HEX: #aea66b
Y=29,72%
V-935V-935
RGB: 151 146 84
HEX: #979254
Y=21,56%
V-941V-941
RGB: 236 228 157
HEX: #ece49d
Y=74,35%
V-942V-942
RGB: 232 223 140
HEX: #e8df8c
Y=73,28%
V-943V-943
RGB: 225 212 128
HEX: #e1d480
Y=60,69%
V-944V-944
RGB: 222 208 102
HEX: #ded066
Y=56,74%
V-945V-945
RGB: 208 192 81
HEX: #d0c051
Y=40,78%
V-951V-951
RGB: 214 221 132
HEX: #d6dd84
Y=68,79%
V-952V-952
RGB: 192 213 126
HEX: #c0d57e
Y=61,22%
V-953V-953
RGB: 177 206 92
HEX: #b1ce5c
Y=52,28%
V-954V-954
RGB: 164 201 84
HEX: #a4c954
Y=43,11%
V-955V-955
RGB: 154 197 79
HEX: #9ac54f
Y=42,99%
V-961V-961
RGB: 217 229 202
HEX: #d9e5ca
Y=63,03%
V-962V-962
RGB: 197 209 178
HEX: #c5d1b2
Y=53,68%
V-963V-963
RGB: 156 172 139
HEX: #9cac8b
Y=40,43%
V-964V-964
RGB: 118 144 105
HEX: #769069
Y=21,39%
V-965V-965
RGB: 106 133 95
HEX: #6a855f
Y=17,43%
V-971V-971
RGB: 232 207 220
HEX: #e8cfdc
Y=65,36%
V-972V-972
RGB: 232 200 215
HEX: #e8c8d7
Y=62,14%
V-973V-973
RGB: 215 175 197
HEX: #d7afc5
Y=49,37%
V-974V-974
RGB: 209 163 189
HEX: #d1a3bd
Y=38,13%
V-975V-975
RGB: 203 158 186
HEX: #cb9eba
Y=34,24%
V-981V-981
RGB: 217 217 237
HEX: #d9d9ed
Y=62,08%
V-982V-982
RGB: 209 206 234
HEX: #d1ceea
Y=55,13%
V-983V-983
RGB: 177 182 219
HEX: #b1b6db
Y=41,79%
V-984V-984
RGB: 168 173 229
HEX: #a8ade5
Y=32,08%
V-985V-985
RGB: 153 157 223
HEX: #999ddf
Y=29,59%
V-991V-991
RGB: 184 210 238
HEX: #b8d2ee
Y=52,29%
V-992V-992
RGB: 164 198 236
HEX: #a4c6ec
Y=46,17%
V-993V-993
RGB: 134 176 225
HEX: #86b0e1
Y=33,08%
V-994V-994
RGB: 107 166 232
HEX: #6ba6e8
Y=25,07%
V-995V-995
RGB: 103 158 230
HEX: #679ee6
Y=18,50%
V-1011V-1011
RGB: 167 216 238
HEX: #a7d8ee
Y=60,09%
V-1012V-1012
RGB: 137 200 231
HEX: #89c8e7
Y=48,88%
V-1013V-1013
RGB: 116 191 232
HEX: #74bfe8
Y=40,31%
V-1014V-1014
RGB: 89 164 214
HEX: #59a4d6
Y=26,83%
V-1015V-1015
RGB: 65 148 202
HEX: #4194ca
Y=23,19%
V-1021V-1021
RGB: 123 164 176
HEX: #7ba4b0
Y=30,85%
V-1022V-1022
RGB: 108 142 156
HEX: #6c8e9c
Y=22,93%
V-1023V-1023
RGB: 68 100 117
HEX: #446475
Y=12,15%
V-1024V-1024
RGB: 72 96 107
HEX: #48606b
Y=8,62%
V-1025V-1025
RGB: 63 85 94
HEX: #3f555e
Y=7,98%
Powrót do góry