Dotacja UE

Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji tynków mokrych w firmie MITECH

 

MITECH – Chemia Budowlana Miłosz Szupina, Piotr Szupina Spółka Cywilna

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Europejskiego Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie
www.rpo.slaskie.pl

Wartość całkowita projektu – 1 610 400,00 PLN
Wartość dofinansowania – 749 892,00 PLN
Powrót do góry