Aktualności

ROK 2021 – ZMIANA WARUNKÓW TECHNICZNYCH JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI

Początek 2021 roku przyniósł nowe przepisy w prawie budowlanym. Jedną z nowości jest zmiana warunków technicznych dla budynków. Obniżony został dopuszczalny opór cieplny dla przegród zewnętrznych w budynkach. Co to oznacza dla inwestora i jaki cel ma wprowadzenie powyższych zmian?

 

Nowe warunki techniczne dla budynków – co mają zmienić?

Zmiany w prawie budowlanym z reguły mają poprawić jakiś aspekt. Najczęściej są to przepisy zapewniające większe bezpieczeństwo czy usprawnienie konkretnego procesu. Opisywana w tym wpisie korekta obejmująca współczynnik przenikania ciepła ma jednak nieco inny cel. Chodzi tu przede wszystkim o względy ochrony środowiska naturalnego, które stają się priorytetem w działaniach Unii Europejskiej.

Najważniejszym założeniem zmiany warunków technicznych jest ograniczenie zużycia energii potrzebnej do funkcjonowania obiektu. Chodzi o energię pierwotną, czyli powstającą w wyniku procesu spalania. Ograniczenie spalania ma spowodować ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji. To z kolei wpłynie na poprawę jakości powietrza, a w efekcie może przyczynić się do zatrzymania procesu cieplarnianego.

 

Nowe warunki techniczne – podstawowe pojęcia

Na początek warto sobie wyjaśnić kilka podstawowych pojęć, które mogą być istotne w zrozumieniu nowych przepisów. Kluczowym terminem jest roczne zapotrzebowanie energii, czyli tak zwany wskaźnik energii pierwotnej (EP). Tym pojęciem określa się, ile energii jest potrzebne do funkcjonowania danego obiektu. Parametr podawany jest w jednostce kWh/(m2rok), co można rozszyfrować jako ilość zużytych kilowatogodzin na każdy metr kwadratowy powierzchni obiektu w ciągu roku. 

Dalsze terminy, które się pojawią, to współczynnik przenikania ciepła i opór cieplny. Przenikanie ciepła to parametr określający zdolność materiału do przewodzenia energii cieplnej. Ze współczynnika przewodzenia ciepła możemy dowiedzieć się, jakie straty temperatury powoduje zastosowanie danego materiału. Badania prowadzi się przy jednolitej strukturze materiału i określonej różnicy temperatur po obu stronach przegrody. Materiały o luźniejszej strukturze tworzą gorszą izolacją i generują ucieczkę większej ilości powietrza. Nowe przepisy mają na celu ograniczenie przenikania ciepła przez ściany budynku, czyli utratę energii wytworzonej. Bezpośrednio z tego parametru można obliczyć wartość oporu cieplnego przegrody. 

Współczynnik przenikania ciepła często stosowany jest naprzemiennie ze współczynnikiem oporu cieplnego, jednak oba parametry są odwrotnością. Opór cieplny to stosunek współczynnika przewodzenia ciepła do grubości przegrody. Za jego pomocą można określić zdolność całej przegrody o określonej grubości do zatrzymywania ciepła. Opór cieplny przegrody obliczany jest poprzez wskazanie współczynnika przewodzenia ciepła dla wszystkich materiałów budowlanych tworzących przegrodę.

Żeby obniżyć opór cieplny dla danej przegrody, można zwiększyć jej grubość lub sięgnąć po materiał, który charakteryzuje się lepszym współczynnikiem przewodzenia ciepła. Jednak nie zawsze opłacalne i możliwe jest stosowanie produktu, dla którego współczynnik przenikania jest wystarczający. Dlatego chcąc obniżyć wartość oporu cieplnego przegrody, będziesz musiał poprawić warstwę izolacji termicznej.

 

Współczynnik przewodzenia ciepła a nowe normy WT2021

W nowych normach, które weszły w życie wraz z początkiem 2021 roku, najistotniejszą zmianą jest obniżenie współczynnika EP dla budynków. Obecne normy wskazują, że budynek może mieć wskaźnik EP nie większy niż 70 kWh/(m2rok). W porównaniu do przepisów obowiązujących dotychczas obniżono normę o 25 kWh/(m2rok), tymczasem wiele budynków starego typu może mieć zużycie a poziomie nawet ponad 120 kWh/(m2rok). 

Warto zaznaczyć, że żadne kotły na paliwo stałe nie są w stanie obniżyć zużycia do tego poziomu. Ten cel uda się osiągnąć jedynie poprawiając współczynnik przenikania ciepła dla ścian, dachów czy okien. Normy dokładnie wskazują, w których elementach przegrody należy utrzymać określony parametr. Każda przegroda pionowa zewnętrzna, czyli ściany nośne, współczynnik przewodzenia ciepła muszą mieć na poziomie niższym lub równym 0,2 W/m2K. Dotychczasowe normy dopuszczały parametr 0,23 W/m2K. Dla uzyskania odpowiedniej wysokości parametru współczynnika przenikania ciepła potrzebne będzie zaprojektowanie lepszej izolacji termicznej. Można też dobrać grubsze płyty styropianowe lub takie wykonane z lepszych izolacyjnie materiałów. 

Drugim elementem, na który wskazują przepisy, jest przenikanie ciepła przez okna. Właśnie przeszklenia przepuszczają największą ilość ciepła, dlatego poprawa ich oporu cieplnego w znaczny sposób wpłynie na obniżenie EP dla całego obiektu. Dla standardowej stolarki okiennej współczynnik U wynosi 0,9 W/m2K, z kolei przy oknach połaciowych dopuszczalne jest 1,1 W/m2K. Warto zaznaczyć, że przy wszystkich oknach dostępnych na rynku ten współczynnik przenikania ciepła jest utrzymany. Producenci już od dłuższego czasu dostarczają produkty spełniające nowe normy, a nawet o znacznie lepszych parametrach na poziomie 0,4 W/m2K.

Analizując opór cieplny przegrody i dostosowując projekt do nowych przepisów, trzeba się liczyć z nieco wyższymi kosztami całkowitymi budowy. Jednak nie podchodźmy do nowych norm dla przenikania ciepła jak do zła koniecznego. Jeśli nawet nie przekonuje nas do tego argument o ekologii, z pewnością docenimy niższe rachunki za ogrzewanie.

 

Powrót do góry