Społeczna odpowiedzialność biznesu

Rewitalizacja zabytkowej bramy w Bytomiu

Mitech rozumie społeczną odpowiedzialność biznesu. Efekt naszych działań można zobaczyć w Bytomiu, gdzie przy ul. Gliwickiej 8 trwają obecnie prace rewitalizacyjne zabytkowej bramy. Zadanie jakie nas czeka ma na celu zainspirowanie do twórczego spojrzenia na zdegradowana przestrzeń miejską Bytomia, a także integrację różnych grup wiekowych i społecznych. Do realizacji prac remontowych przekazaliśmy zestaw profesjonalnej chemii budowlanej; w tym zaprawy wyrównujące, grunty, farbę oraz powłoki antygraffiti.
Powrót do góry