Społeczna odpowiedzialność biznesu

Firma Mitech rozumie i stosuje w swojej działalności zasady społecznej odpowiedzialności biznesu. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, w skrócie CSR (od ang. corporate social responsibility) to koncepcja, według której przedsiębiorstwo na etapie budowania strategii uwzględnia interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy.
Nasza firma jest zaangażowana w pomoc charytatywną i społeczną. Jedną z wielu inicjatyw społecznych jest sponsorowanie Klubu Sportowego TS MITECH. Promocja aktywności fizycznej to nie jedyny element wspierania mieszkańców regionu. Nie zapominamy również o domach dziecka, szkołach średnich i podstawowych oraz uczniach szkół specjalnych. Wspieramy działalność dydaktyczną Zespołu Szkół Budowlanych i Drzewnych w Żywcu, gdzie realizujemy cykliczne szkolenia w zakresie nowoczesnych technik dekoracyjnych. Naszą działalność prospołeczną rozszerzamy na inne obszary województwa śląskiego. Przykładem jest wsparcie rewitalizacji zabytkowej bramy przy rynku w Bytomiu. Wspieramy także inicjatywy realizowane w ramach publicznych kampanii edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska, co potwierdza otrzymany certyfikat Biosystem.
Wszystkie dotychczasowe osiągnięcia stanowią dla nas nieustanną motywację do pracy i dalszego rozwoju.
Powrót do góry