Aktualności

WPŁYW TEMPERATURY NA PRACE OCIEPLENIOWE

Prace ociepleniowe są na ogół lubiane przez pracowników budowlanych. Wpływa na to niewielka waga elementów montażowych i szybki postęp prac. Jednak największym zagrożeniem dla prac izolacyjnych jest skrajna temperatura. Jak montować ocieplanie w wysokich temperaturach i dlaczego nie zaleca się prowadzenia prac zimą?

 

Optymalne warunki do prac ociepleniowych

Prace ociepleniowe będą skuteczne tylko wówczas, jeśli wykonane zostaną sumiennie zgodnie ze sztuką budowlaną. Jednym z elementów istotnych dla pracy jest pogoda. Klejenie styropianu i nakładanie tynków należy przeprowadzać w temperaturze pomiędzy 5 a 25 stopni Celsjusza. Nie chodzi tu tylko o temperaturę powietrza, ale także o stopień nagrzania lub wychłodzenia podłoża. Nagrzane od słońca mury mogą okazać się cieplejsze nawet o kilkanaście stopni niż temperatura otoczenia. Wówczas pojawią się problemy z jakością prac montażowych. 

 

Dlaczego nie należy prowadzić pracy w skrajnie wysokiej temperaturze?

Proces wiązania przebiega równomiernie i gwarantuje dobre rezultaty tylko jeśli ma do tego odpowiednie warunki. Ocieplanie w wysokich temperaturach jest bardzo ryzykowne i wiąże się z szybszym procesem odparowania wilgoci z klejów i zapraw. Problemy dotyczą przede wszystkim klejów do mocowania płyt lub warstwy zbrojonej oraz tynków cienkowarstwowych. Niewielka grubość powłoki przyspiesza odparowanie wilgoci i cały proces wiązania. To będzie powodowało widoczne pęknięcia struktury czy odspojenie się tynków od powierzchni zbrojnej. 

Żeby zapobiec podobnym sytuacjom, można kleić styropian grafitowy wcześnie rano, kiedy temperatura powietrza jest jeszcze stosunkowo niska, a ściany nie są nagrzane. Trzeba przygotować partie tynków i klei mniejsze objętościowo, co zapobiega wiązaniu preparatu przed aplikacją. Warto zwrócić uwagę na utrzymanie temperatury nie tylko w czasie aplikacji, ale także podczas wiązania preparatów. Można to osiągnąć, stosując tunele lub zasłony chroniące przed słońcem. 

 

Klejenie styropianu na południowych ścianach

Podczas prowadzenia prac izolacyjnych na południowych ścianach obiektów monterzy spotykają się z jeszcze jednym problemem. W tym wypadku należy wspomnieć o słabej odporności płyt polistyrenowych na promienie słoneczne. Zbyt długie wystawienie zamontowanych płyt na działanie promieni słonecznych doprowadzi do zniszczenia ich struktury, w wyniku czego płyty stracą niektóre właściwości. Największym problemem jest klejenie styropianu grafitowego, którego ciemna kolorystyka przyciąga mocniej promienie słoneczne.

W jaki sposób poznać, że płyty zostały zbyt długo wystawione na działanie słońca? Na ich powierzchni widoczny będzie żółtawy nalot, a pod palcami wyczuwalna porowata struktura. Jeśli zmiany nie są głębokie, nalot można usunąć za pomocą tarek budowlanych, dzięki czemu odkryje się „zdrowa” część płyty. Nakładanie tynków i warstwy zbrojnej na płyty pokryte nalotem może powodować problemy z przyczepnością oraz pogorszyć współczynnik przenikania. 

Podczas klejenia styropianu na mocno nasłonecznionych ścianach, należy zastosować specjalne siatki ochronne. Przydadzą się one nie tylko do osłony płyt, ale także do zabezpieczenia przestrzeni roboczej i będą pomocne podczas nakładania tynków. Dzięki nim promienie nie będą padały bezpośrednio na płyty styropianowe. 

 

Ocieplanie i nakładanie tynków przy opadach deszczu

Klejenie styropianu grafitowego i białego w okresie deszczu także nie jest najlepszym pomysłem. Pomijając spadek komfortu pracy dla wykonawców, problemem okaże się zbyt duża wilgotność powietrza oraz wnikanie wód opadowych w izolowane powierzchnie. Przede wszystkim w czasie długotrwałych deszczy wilgoć wchłania się w mury obiektu. Niekoniecznie będzie to woda opadowa, przed którą łatwo można zabezpieczyć elewację. Wilgotność powietrza przekraczająca 90 procent powoduje, że część wilgoci wchłania się w ściany. 

Nakładanie klejów oraz tynków na wilgotne podłoże będzie zwiększało udział wody w zaprawie. To zaburzy proces wiązania. Dodatkowo aplikacja tynków na zawilgocone powierzchnie może powodować przebarwienia, co będzie szczególnie widoczne przy tynkach kolorowych. Ponadto tynki na mokrej powierzchni będą miały gorszą przyczepność do warstwy zbrojnej, co może przyspieszyć potrzebę renowacji. 

 

Ocieplanie w niskich temperaturach – zagrożenia

Pomimo sporego zagrożenia, jakim jest wysoka temperatura, prac związanych z izolacją termiczną z reguły nie wykonuje się zimą. Większość wykonawców wcale nie prowadzi prac budowlanych na zewnątrz w okresie zimowym, przenosząc się do wewnątrz budynków. Powodów takiego stanu rzeczy jest kilka. Jednym z nich jest spora wilgotność, przy której klejenie styropianu staje się skomplikowane i czasochłonne. Drugi z powodów to ryzyko występowania przymrozków w nocy. Część tynków zewnętrznych o specjalnym składzie wytrzymuje niewielkie przymrozki. Tymczasem kleje do styropianów nie są w stanie związać w takich warunkach, a zamarzająca woda zaburzy proces wiązania. Dlatego ocieplanie w niskich temperaturach można przeprowadzać tylko w sytuacji, kiedy temperatura w nocy nie spada poniżej 5°C.

Powrót do góry